РАЗОМ МИ ФОРМУЄМО ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ

ШTУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В РЕГУЛЮВАННІ МЕДИЦИНИ

Новини
ШTУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В РЕГУЛЮВАННІ МЕДИЦИНИ

Міжнародна коаліція регулюючих органів в області лікарських засобів (ICMRA) в опублікованому звіті викладає рекомендації, які допоможуть регулюючим органам вирішити проблеми, які використання штучного інтелекту (ШІ) створює для глобального регулювання лікарських засобів.

Штучний інтелект включає в себе різні технології (такі як статистичні моделі, різноманітні алгоритми і системи, здатні до самомодифікації), які все частіше застосовуються на всіх етапах життєвого циклу ліків: від доклінічної розробки до запису і аналізу даних клінічних випробувань, а також для фармаконагляду та оптимізації клінічного використання.

У звіті визначені ключові проблеми, пов'язані з використанням ШІ, і дані конкретні рекомендації регулюючим органам і зацікавленим сторонам, які беруть участь в розробках в області медицини, щодо впровадженням ШІ.

Звіт ґрунтується на дослідженні в області штучного інтелекту, проведеному робочою групою ICMRA "Неформальна мережа інновацій", очолюваною EMA. Мета цього дослідження - виявити складні питання для регулюючих органів в області медицини, вивчити придатність існуючих нормативних рамок і розробити рекомендації щодо адаптації систем регулювання, щоб полегшити безпечний і своєчасний доступ до інноваційних ліків.

Artificial intelligence in medicine regulation | European Medicines Agency (europa.eu)

16.08.2021